Value through Innovation

Boehringer Ingelheim Animal Health

Posláním společnosti Boehringer Ingelheim Animal Health je zpřístupňovat odborníkům v oblasti péče o zdravotní stav zvířat veškeré dostupné inovace. Díky naší preventivní nabídce bezpečných a účinných vakcín, které se vyznačují snadnou aplikací zvířatům a které zabraňují výskytu nebezpečných chorob, se podílíme na zajišťování dostatečného přísunu bezpečných a výživných potravin.
Naše úsilí v oblasti dlouhodobé péče o chronicky nemocná zvířata je důkazem, že respektujeme význam citové vazby, která člověka poutá k jeho společníkům z říše zvířat.
Boehringer Ingelheim se intenzivně věnuje výzkumu s cílem poskytovat uživatelům hodnotné inovativní produkty.
Boehringer Ingelheim je nadnárodní farmaceutická společnost, jejíž ústředí sídlí v Německu. Společnost, která je stále ve výlučném vlastnictví rodiny Boehringer, se od svého založení zaměřuje na výzkum, vývoj, výrobu a prodej průkopnických a inovativních léčiv s vysokou terapeutickou hodnotou v oblasti humánní i veterinární medicíny. Naším hlavním posláním je i do budoucna péče o zdravotní stav lidí i zvířat.